Autorów: Wojciech Dobrowolski

Entuzjasta metali szlachetnych.