Złoto katalizatorem gospodarki

2

Produkcja złota ma w wielu krajach istotny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny.

9490327860_bb5ca3ddd1_k

W 2013 roku produkcja złota wniosła do globalnego produktu brutto 83,1 mld dolarów amerykańskich. Ponadto pośrednio zyskały też inne sektory gospodarki – szacuje się, że 88,5 mld dolarów. W efekcie w 2013 roku produkcja złota wniosła do światowej gospodarki 171,6 mld dolarów, co stanowi blisko 1/3 polskiego PKB.

Jednak najlepszy w tym względzie był rok 2012, kiedy dzięki producentom złota światowa gospodarka zyskała 205,6 mld USD, tzn. osiem razy więcej niż w 2000 roku. Największą dynamikę wzrostu w tym okresie odnotowano w Azji i Afryce. Przede wszystkim za sprawą Chin, które od kilku lat są liderem branży.

Producenci złota pełnią ważną rolę we wspieraniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie dla lokalnych społeczności. W regionach, gdzie funkcjonują kopalnie złota budowana jest infrastruktura energetyczna, drogowa, telekomunikacyjna, handlowa, powstają firmy świadczące usługi na rzecz kopalń złota. Należy dodać, że ponad 60% krajów, gdzie są zlokalizowane kopalnie złota wykazuje się ponadprzeciętnie niskimi dochodami ludności i niezaspokojonymi potrzebami społecznymi. Około 70% całkowitych wydatków kopalń złota idzie na płatności dla dostawców, kontrahentów i pracowników.

Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy, spada bezrobocie i zmniejsza się poziom ubóstwa. W 2013 roku kopalnie złota zatrudniały ponad milion osób a dodatkowo ponad trzy miliony pracowało w innych branżach, powiązanych z producentami złota. Szacuje się, że ponad 90% pracowników kopalń złota pochodzi z lokalnej społeczności. Dla porównania w sektorze wydobycia ropy i gazu wskaźnik ten wynosi 70%.

Pracownicy kopalń złota zarabiają powyżej lokalnej średniej. Ma to duże znaczenie społeczne, bowiem w biednych krajach jeden pracownik utrzymuje zazwyczaj większą liczbę osób niż w krajach rozwiniętych. Na przykład w Mali pracownik kopalni złota ma na utrzymaniu średnio sześć osób. Oprócz stosunkowo wysokich wynagrodzeń pracownicy korzystają z inwestycji, które są wnoszone w rozwój ich umiejętności i szkolenia.

Spośród kontynentów największy całkowity wpływ na światową gospodarkę miały kopalnie złota zlokalizowane w Azji (39,1 mld USD) a na drugim miejscu była Afryka (34,9 mld USD) – dane za 2013 rok.

W 8 z 30 krajów produkujących najwięcej złota, bezpośrednia działalność produkcyjna generuje średnio ponad 10% produktu krajowego brutto. Dzięki temu rządy pozyskują znaczące fundusze na finansowanie inwestycji potrzebnych dla rozwoju swych krajów.

Jak wynika z danych przedstawionych w poniższej tabeli, po 2005 roku nastąpił silny wzrost wartości dodanej do światowej gospodarki pochodzącej z produkcji złota. Był on napędzany zarówno dużym popytem, jak również rosnącymi cenami złota. Spadek o 16%, jaki nastąpił po 2012 roku jest skutkiem przeceny złota. Jednak jest to w dalszym ciągu o 14% więcej niż w 2010 roku.

 

Wkład kopalni złota w światową gospodarkę (mld USD)

Rok

Bezpośredni wkład (mld USD)

Razem – bezpośredni i pośredni wkład (mld USD)

Średnia cena złota (USD/oz)

2000

12,2

25,2

279,1

2005

19,0

39,0

444,5

2010

73,1

150,3

1224,5

2012

98,7

205,6

1669

2013

83,1

171,6

1411,2

Źródło: Maxwell Stamp analysis based on GFMS, Thomson Reuters Gold survey; GFMS, Thomson Reuters Gold mine economic service; The London Gold Market Fixing Limited (TLGMFL).

 

Opracowano na podstawie “The social and economic impacts of gold mining” – World Gold Council & Maxwell Stamp plc.

Fot. Vašek Vinklát, Flickr.com, CC BY 2.0

Pobierz bezpłatny poradnik
Przekaż dalej

O autorze

Ekspert Grupy Goldenmark. Wcześniej pracował w renomowanych instytucjach finansowych, jak m.in.: Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, Expandia Finance Polska, PZU Życie, Warszawskiej Giełdzie Towarowej, Investors TFI, zajmując w nich stanowiska od specjalisty do członka zarządu. Posiada bogaty dorobek publicystyczny w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, instrumentów finansowych, inwestycji alternatywnych, analiz i zarządzania aktywami. Autor raportów i komentarzy ekonomicznych. Publikował w takich czasopismach, jak m.in.: Forbes, Bank, Polish Market, Rzeczpospolita, Gazeta Finansowa, Kurier Finansowy, Rynki Zagraniczne, CEO, CFO, Businessman.pl, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza oraz internetowych portalach finansowych.

2 komentarze

    • Złoto to inwestycja długoterminowa. Przy systematycznych zakupach (nie ważne czy raz do roku czy raz na miesiąc), moment wejścia nie odgrywa aż tak dużej roli.

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.