Niepokojące prognozy

0

Inwestorzy giełdowi mają za sobą trudny rok. Z obawą patrzą w przyszłość lecz wiele wskazuje, że ta nie będzie lepsza.

euro-1130697_1280

Na koniec ubiegłego roku pogorszyły się nastroje wśród polskich przedsiębiorców, obawiających się spowolnienia gospodarczego. Spadły też nastroje konsumenckie. Wg prognozy OECD wzrost PKB w Polsce spowolni w 2016 roku do 3,4%.

Program gospodarczy nowego rządu zakłada realizację wielu kosztownych obietnic wyborczych, co nadwyręży budżet państwa i zwiększy tempo wzrostu długu publicznego. Niektóre działania obecnie rządzących są negatywnie oceniane za granicą, a to może doprowadzić spadku zaufania inwestorów zagranicznych do polskiego rynku finansowego oraz gospodarki, i w konsekwencji wycofywania się kapitału z naszego kraju. Na kondycję spółek ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa może mieć pewien wpływ wymiana kadry zarządzającej, realizowana często z pobudek politycznych. Nie wiadomo, czy nowi menadżerowie będą lepsi od dotychczasowych a zaadaptowanie się i poznanie biznesu może zająć im sporo cennego czasu.

Z drugiej strony Unia Europejska pogrąża się w chaosie gospodarczym, politycznym i imigracyjnym. Nie został rozwiązany problem zadłużenia Grecji a Wielka Brytania mówi o wyjściu z Unii Europejskiej. Strefa euro przeżywa poważny kryzys a EBC drukuje pieniądze bez pokrycia. Rokowania dotyczące wzrostu gospodarczego w Eurolandzie nie wyglądają dobrze – nie należy więc spodziewać się silnego ożywienia w europejskiej gospodarce. W Chinach postępuje załamanie gospodarcze, co przekłada się na dekoniunkturę na lokalnych giełdach papierów wartościowych a ta rzutuje na światowe rynki kapitałowe – również polski.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, zabraknie dużych debiutów giełdowych, jakie w przeszłości zapewniał Skarb Państwa, a te stanowiły znaczącą siłę napędową rynku. W portfelu Skarbu Państwa znajduje się już niewiele spółek odpowiednich dla giełdy a partia rządząca wykazuje wstrzemięźliwość w zakresie liberalizacji gospodarki i prywatyzacji. Ponadto zdegradowane Otwarte Fundusze Emerytalne nie stanowią już istotnego źródła popytu na akcje, jak to miało miejsce w przeszłości.

Rosnące ryzyko i spadający sentyment inwestorów zwiększają prawdopodobieństwo dalszego pogorszenia koniunktury na warszawskiej giełdzie. Trudno będzie w takich warunkach odzyskać zaufanie inwestorów do lokowania pieniędzy na polskim rynku kapitałowym. Indeks WIG20 może stracić w tym roku 10-15% a w najgorszym przypadku nawet 20%, głównie z powodu spadków notowań akcji banków oraz spółek surowcowych. Za sprawą planów konsolidacji z kopalniami węgla trudne miesiące ma przed sobą sektor energetyczny. Branża deweloperska odczuje skutki zmniejszenia akcji kredytowej i wzrostu marż z powodu obciążenia banków podatkiem od aktywów. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego odczują też firmy budownictwa przemysłowego.

Na plusie powinien znaleźć się sektor chemiczny, paliwowy, informatyczny a także telekomunikacyjny. Lepiej niż giełdowi giganci, będą radzić sobie mniejsze spółki. W efekcie spadek indeksu WIG będzie mniej bolesny i nie powinien przekroczyć w tym roku 10%. Na hossę na rynku akcji będziemy musieli zapewne jeszcze poczekać.

W tej sytuacji warto rozważyć inwestycje poza tradycyjną giełdą papierów wartościowych. Inwestorzy mają do dyspozycji szereg aktywów alternatywnych wobec akcji, np. złoto. Wprawdzie w ubiegłym roku nie dało ono zarobić, gdyż jego wycena z polskiej walucie spadła o 2,8% lecz nie można przemilczeć faktu, że jego posiadacze niewspółmiernie mniej stracili niż ci, którzy zainwestowali w akcje na warszawskiej giełdzie. A to oznacza, że złoto jest odpowiednim aktywem zabezpieczającym kapitał podczas dekoniunktury na rynkach akcji.

fot.pixabay.com

Przekaż dalej

O autorze

Ekspert Grupy Goldenmark. Wcześniej pracował w renomowanych instytucjach finansowych, jak m.in.: Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, Expandia Finance Polska, PZU Życie, Warszawskiej Giełdzie Towarowej, Investors TFI, zajmując w nich stanowiska od specjalisty do członka zarządu. Posiada bogaty dorobek publicystyczny w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, instrumentów finansowych, inwestycji alternatywnych, analiz i zarządzania aktywami. Autor raportów i komentarzy ekonomicznych. Publikował w takich czasopismach, jak m.in.: Forbes, Bank, Polish Market, Rzeczpospolita, Gazeta Finansowa, Kurier Finansowy, Rynki Zagraniczne, CEO, CFO, Businessman.pl, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza oraz internetowych portalach finansowych.

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.